Landelijk Overleg Thema instituten (LOT)

 

MEER IMPACT OP LEEFSTIJL DOOR DYNAMISCHE SAMENWERKING

Landelijk Overleg Thema instituten is een samenwerkingsverband van zeven thema instituten die gelden als de landelijke expertisecentra op het terrein van de thema's sport en bewegen, ongevallen en veiligheid, voeding, geestelijke gezondheid en verslaving, seksuele en reproductieve gezondheid, soa's en hiv,  interculturalisatie en etnische minderheden.

De landelijke thema instituten werken samen als doel gezamenlijk meer impact te genereren op preventie t.a.v. gezonde leefstijl. Hierbij focussen we ons op de volgende onderwerpen:

- Jeugd  
- SEGV (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) en gemeenten
- Werkzame elementen

kenniscentrum-sport Veiligheid RutgersWPF Soaaids
Voedingscentrum Trimbos-instituut Pharos
© Landelijk Overleg Thema instituten