Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT)

SAMEN OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID IN NEDERLAND

Landelijk Overleg Thema-instituten is een netwerk van zeven thema-instituten die gelden als de landelijke expertisecentra op het terrein van de thema's roken, sport en bewegen, ongevallen en veiligheid, voeding en overgewicht, alcohol- en druggebruik, gaming, psychische gezondheid, depressie gezondheidsverschillen, interculturalisatie en minderheden, seksuele gezondheid en hiv/aids en andere soa.

De landelijke thema-instituten werken samen aan integraal gezondheidsbeleid in de werkgroepen:

- publiekscommunicatie
- bevorderen gezonde en veilige jeugd  
- SEGV (Sociaal Economische GezondheidsVerschillen) samen met gemeenten

De site biedt naast contactgegevens en handige links tevens de gezamenlijke standpunten van het LOT met betrekking tot de voor de gezondheidsbevordering relevante thema's.

kenniscentrum-sport Veiligheid RutgersWPF Soaaids
Voedingscentrum Trimbos-instituut Pharos
© Landelijke Overleg Thema-instituten, 2014