Gezamenlijk werkplan

Ieder jaar stellen de LOT-instituten een gezamenlijk werkplan op. Dit wordt afgestemd met het RIVM-CGL en VWS. In dit werkplan wordt een meerjaren visie geschetst en het bevat darnaast de werkplannen van de werkgroepen.
© Landelijk Overleg Thema instituten