Leden van het LOT

 


VeiligheidNL                                                                            

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren.We helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is.

Vera Verdegaal 
Postbus 75169
1070 AD Amsterdam

www.veiligheid.nl

 


Kenniscentrum Sport                                                                 

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke                    
kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische
en maatschappelijke impact van sport vergroten.                                                                            

Willemijn Baken
Horapark 4
6717 LZ Ede

www.kenniscentrumsport.nl 

 

 


Pharos

Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos werkt aan het vergroten van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg samen met o.a. gemeenten, kenniscentra, koepels, zorginstellingen en migrantenorganisaties.

Patricia Heijdenrijk 

Postbus 13318
3507 LH Utrecht

www.pharos.nl

 

 


Rutgers

Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen. Rutgers verbindt onderzoek, implementatie en pleitbezorging.

 

Ton Coenen, directeur
Paulien van Haastrecht
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

www.rutgers.nl

 


Soa Aids Nederland                                                                  SOA

Soa Aids Nederland is het expertisecentrum en heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de soa- en aidsbestrijding, de ondersteuning van mensen met hiv en soa, informatievoorziening en het ijveren voor een maatschappelijk en politiek draagvlak voor de activiteiten.

Martin van Oostrom
Keizersgracht 392
1016 GB Amsterdam

www.soaaids.nl

 


Trimbos-instuutTrimbos


kennisinstituut voor de geestelijke gezondheid en verslaving.

Judith Oostendorp
Postbus 725
3500 AS Utrecht

www.trimbos.nl

 


VoedingscentrumVoedingscentrum


Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze.  

Gerda Feunekes
Postbus 85700
2508 CK Den Haag 

www.voedingscentrum.nl

 


© Landelijk Overleg Thema instituten