Voorzitter van het LOT

Het Landelijk Overleg Thema instituten (LOT) kent een roulerend voorzitterschap.
Patricia Heijdenrijk, directeur-bestuurder van Pharos, is voorzitter in 2019 en 2020.

Pharos
Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
3511 MJ  Utrecht

E-mail: info@pharos.nl

© Landelijk Overleg Thema instituten