Wat doet het LOT?

De zeven door VWS gesubsidieerde thema instituten werken sinds 2008 samen met als doel gezamenlijk meer impact te genereren op preventie t.a.v. gezonde leefstijl.
De dromen die wij voor Nederland hebben zien we als onze missie:
- In 2030 hebben Nederlandse lage SES burgers extra gezonde levensjaren
- Health for all in 2050: iedereen  die in 2017 of daarna wordt geboren behoort tot de gezonde generatie

Dromen bereik je niet alleen, die bereik je door samenwerking vanuit een gemeenschappelijk doel en vanuit een gezamenlijke visie:
- Preventie loont
- Integrale benadering
- Versterken i.p.v. beperken
- Meetbare doelen zijn noodzakelijk

Dit doen wij vervolgens door de focus te leggen op het behalen van gezondheidswinst via leefstijlthema's: samenwerken daar waar meerwaarde is en focus op wat werkt
- Vraaggericht professionals faciliteren
- Versterken van de capaciteit van de individuele instituten

Om onze doelen te realiseren, hebben we de volgende aanpak geformuleerd:
- Thema's integraal aanpakken/minder overlap: ontwikkelen, valideren en verspreiden met focus op
   vragen van professionele doelgroepen
- We gebruiken dezelfde systematiek van cultuurrsensitief maken van interventies zodat een beter
   afgestemd, integratief aanbod gerealiseerd kan worden

 

Vanuit het LOT zijn drie werkgroepen actief, die is in samenwerking met het RIVM, Centrum Gezond Leven opereren.

De Werkgroep SEGV en gemeenten heeft als doel het vraaggericht faciliteren van gemeenten en professionals middels gebundeld aanbod van gezondheidsinterventies die bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het versterken van de kenniscapaciteit van de thema instituten op het gebied van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

De Werkgroep Jeugd heeft als doel professionals in de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen en het versterken van de leefstijlthema's binnen het onderwijs vanuit het Gezonde School programma.

De Werkgroep Werkzame elementen heeft als doel om professionals (beleidsmakers) inzicht te bieden in bouwstenen (werkzame elementen/kernelementen) van effectieve leefstijlinterventies en hen een overzicht te bieden van 'wat werkt' op specifieke thema's of doelgroep.

© Landelijk Overleg Thema instituten