Gezonde School

Onder de vlag van Gezonde School wordt gezondheidsbevordering in het onderwijs in gezamenlijkheid met de thema-instituten en gezondheidsfondsen versterkt. Dit wordt steeds meer het centrale kanaal waarlangs communicatie richting scholen verloopt. De instituten stellen de criteria op en beoordelen in het kader van Gezonde School de aanvragen van scholen voor de diverse themacertificaten. 

© Landelijk Overleg Thema instituten